OÑATIKO HIRI ANTOLAKETAKO ARAUAK. DOKUMENTU BATEGINA.
AURKIBIDE OROKORRA
A DOKUMENTUA.MEMORIA
B DOKUMENTUA.INFORMAZIO ETA ANTOLAMENDU PLANOAK
C DOKUMENTUA. HIRIGINTZA ARAUAK
C.1 Dokumentua.Hirigintza Arau Orokorrak
C.2 Dokumentua A Liburukia.Hirigintza Arau Partikularrak. Hirigintza Eremuak Hiri Lurrean
C.2 Dokumentua B Liburukia.Hirigintza Arau Partikularrak. Hirigintza Eremuak Eraikitzeko Lurrean eta Eraiki Ezinezko Lurrean
INTERAKZIOZKO MAPA IKUSI